kasko sigortası

Kasko Hesaplama

Kasko Hesaplama

kasko hesaplama

kasko hesaplama

Araç kasko hesaplama, kasko sigortasının türüne göre değişkenlik göstermektedir. Kasko sigortalarında; ana teminatlardan sigortalı tarafından seçilenlerin dahil edildiği dar kasko, ana teminatların tamamının kapsama alındığı kasko, ana teminatlarla birlikte ek teminatlardan da bazılarının seçilerek poliçe kapsamına alındığı genişletilmiş kasko ve ana teminatlarla birlikte ek teminatların da tamamının kapsama dahil edilebildiği tam kasko seçenekleri bulunmaktadır.

Kasko Türünün Fiyata Etkisi

Kasko türüne göre tespit edilen kasko primleri artmakta veya azalmaktadır. Dar kasko, en düşük primin ödendiği kasko çeşididir. Ancak dar kasko, dahil edilen teminatların azlığı nedeniyle çok daha az riski kapsamaktadır. Bu da; her durumda kasko sigortasının aracın hasarını tazmin etmeyeceği anlamına gelmektedir. Sık kullanılmadığı için fazla risk taşımadığı düşünülen araçlar için düşük prim ödenerek bu kasko türü tercih edilebilir. Kasko ise; tüm ana teminatları kapsadığından fiyat olarak dar kaskodan daha yüksek olmakla birlikte kapsamının daha geniş olması daha fazla teminat sağlaması demektir.

Bir diğer kasko türü olan geniş kasko ise ana teminatlara ek olarak aracın kullanım durumuna göre taşıdığı risklerin değerlendirilip ek teminatların da belirlenmesine olanak sağladığından en fazla tercih edilen kasko türüdür. Poliçe kapsamına alınan her teminat için ek bir bedel söz konusu olmakla birlikte; olası bir riskte pek çok risk teminat altına alınmış olduğundan maddi zararın en aza indirilmesini mümkün kılmaktadır. Tam kasko ise içerdiği teminatlar açısından yüksek fiyatlı olmasının yanı sıra olası tüm riskler teminat altına alındığından; hasarın oluşması durumunda tüm maddi zararın sigorta şirketleri tarafından tazmin edilmesi mümkün olabilmektedir.

Kasko hesaplamada; dikkate alınan konulardan ilki sigortanın kapsamı olmakla birlikte tek unsur değildir. Sigorta kapsamının yanı sıra aracın bedeli, marka, model, aksesuarlar gibi araç özellikleri, araç sahibinin yaşı, yaşadığı şehir, sürücü belgesinin kaç yıllık olduğu ve daha önce kaza yapıp yapmadığı gibi pek çok kıstas prim hesabında dikkate alınmaktadır. Ayrıca, daha önce kaza yapmamış araçlar için uygulanan hasarsızlık indirimi, nihai fiyatı etkileyecektir. Kasko hesaplama da her araç için ve her yıl değişen durumlar göz önünde tutularak farklı fiyatlar uygulanabilir.

 

Yazar hakkında

hesapsigorta

Yorum Yap