kasko sigortası

Kasko Fiyatları

Kasko Fiyatları

kasko fiyatları

kasko fiyatları

Zorunlu trafik sigortasında tazminat ve teminatlar yetkili kurumlarca belirlenerek standart bir uygulama getirilse de; kasko fiyatlarında pek çok değişkenden söz edilebilir. Araç satış bedeli, aracın ve sürücünün durumu, sigorta kapsamı ve poliçe indirimleri olarak özetlenebilecek bu değişkenler fiyat hesaplamasını da etkilemektedir.

Kasko sigortası, zorunlu trafik sigortasından farklı olarak yaptırılması zorunlu olan bir sigorta çeşidi değildir. Sigortalının isteğine bağlı olarak yapılan kasko sigortasında; hem kişileri sigorta yaptırmaya teşvik etmek hem de risklerin değerlendirilmesi sonucu tercih yapmaya imkân tanımak amacıyla çeşitlendirmeye gidilmiştir.

Kasko Çeşitleri

  1. Dar kasko: Ana teminatlardan sigortalının seçeceği teminatların sigorta kapsamına alınmasına olanak sağlayan kasko türüdür. Dar kasko en düşük fiyatlı olmakla birlikte, kapsamı da en sınırlı olan kasko türüdür.
  2. Kasko: Ana teminatların tamamının kapsama dâhil edildiği sigortadır.
  3. Genişletilmiş kasko: Ana teminatlara ek olarak ek teminatlardan bazılarının da kapsama dâhil edildiği kasko türüdür. Sigortalıların kendileri açısından risk taşıyan konuları tespit edebilmeleri nedeniyle en fazla tercih edilen ve hem fiyat hem de kapsam açısından en avantajlı kasko çeşididir.
  4. Tam kasko: Ana teminatlarla birlikte ek teminatların da hepsinin kapsama dâhil edilebildiği kaskodur. Daha çok ticari araçlar için tercih edilen bu kasko türü, her türlü riski kapsamaktadır.

Kasko Fiyatları Neye Göre Hesaplanır?

Araç satış bedeli: Kasko fiyatının belirlenmesine esas olan bedeldir. Sıfır araçlarda aracın satış fiyatı esas alınırken, ikinci el araçlarda kasko değer listesinde araç için tespit edilmiş değer esas alınmaktadır.

Sigorta kapsamı: Kasko sigortasının yukarıda sıralananlardan hangi sigorta türüne girdiğine ve hangi teminatların kapsama alındığına göre fiyat artmakta ya da azalmaktadır.

Aracın ve sürücünün özellikleri: Aracın markası, modeli ve diğer teknik özellikleri hasar durumunda ortaya çıkacak tazminat bedelinin hesaplanması için esas alınmakta, sürücünün ise yaşı, ehliyetinin süresi, mesleği ve yaşadığı şehir gibi konulardan risk düzeyinin tespitinde yararlanılmaktadır.

Poliçe indirimleri: Kasko yılı içerisinde hasar tazminatı almamış araçlara uygulanan hasarsızlık indirimi, küçük hasarları kendisi karşılamayı taahhüt eden sigortalılara uygulanan muafiyet indirimi, 30 yaş üstü sürücülere uygulanan yaş indirimi gibi indirimler sigorta şirketlerinde farklı şekillerde uygulanabilmekte ve kasko fiyatlarında avantaj sağlamaktadır.

 

Yazar hakkında

hesapsigorta

Yorum Yap