kasko sigortası

Kasko Çeşitleri

Kasko Çeşitleri

Kasko Çeşitleri

Kasko Çeşitleri

2013 yılında yürürlüğe giren Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları kapsamında kasko çeşitleri hakkında düzenlemeye gidilmiş ve 4 çeşide ayrılmıştır. Yaptırılması zorunlu olmamakla birlikte, riskin gerçekleşmesi durumunda teminat kapsamına göre araç sahiplerini büyük maddi zararlara uğramaktan koruyan kasko sigortası oldukça önemlidir. Kasko sigortalarının çeşitlendirilmesi, herkesin durumu ve bütçesine uygun bir seçeneğe kavuşması konusunda önemli bir adım olarak görülebilir. Kasko çeşitleri nelerdir yakından incelemeden önce çok kullanılacak ana teminatları sıralayalım.

Kasko Sigortasında Ana Teminatlar

  1. Aracın yanması (sigara yanığı gibi yanma nedenleri hariç) nedeniyle oluşan hasarlar
  2. Aracın çalınması ya da çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu gerçekleşen zararlar
  3. Aracın diğer motorlu araçlarla çarpışması sonucu oluşacak hasarlar
  4. Kişilerce kötü niyetle verilecek zararlar
  5. Aracın durma veya hareket halindeyken sürücünün iradesi dışında gerçekleşen çarpmalar sonucu oluşan hasarlar.

Dar Kasko

Adından da anlaşılacağı üzere dar kapsama sahip ve en uygun fiyatlı kasko türüdür. Dar kasko, yukarıda sayılan ana teminatlardan sigortalının seçeceği kısmını kapsayacak şekilde düzenlenmektedir.  Sigorta poliçesinde riskin gerçekleşmesi durumunda araç bedelinin ne şekilde belirleneceği ve hangi servise gideceği, orijinal parça kullanılıp kullanılmayacağı gibi konular da yer almaktadır. Aracı için dar kaskoyu tercih edenlerin, teminat kapsamına girmeyen bir hasarın gerçekleşmesi durumunda tazminat alamayacaklarını göz önünde bulunmaları önemlidir.

Kasko

Ana teminatlar olarak belirtilen maddelerin tamamını kapsayan kasko çeşididir.

Genişletilmiş Kasko

Genişletilmiş kasko, ana teminatların tamamını standart olarak kapsamakla birlikte ödenecek ek primlerle ek teminatların da sigorta kapsamına alınmasını sağlayan ve en çok tercih edilen kasko türüdür.

Tam Kasko

Tam kasko; kasko sigortasına konu olan ana teminatlarla birlikte ek teminatların tamamının da poliçeye ekletilebildiği kasko çeşididir. Bu ek teminatların başlıcaları;

  1. Yurt dışında meydana gelen hasarlar
  2. Grev, lokavt, halk hareketi, terör eylemleri gibi durumlar da ya da yetkililerin müdahalesi sırasında meydana gelen hasarlar
  3. Doğal afetler sonucu ortaya çıkan hasarlar
  4. Kemirgen hayvanlarca araçlara verilen zararlar

Yaşadığınız şehir, aracınızın durumu ve kullanma sıklığını göz önünde bulundurarak kasko çeşitleri arasında seçim yapabilirsiniz.

Yazar hakkında

hesapsigorta

Yorum Yap