Hayat Sigortası

Hayat Sigortası

Hayat sigortaları, en başlıca teminatı olan vefat durumunu kapsamaktadır. Vefat teminatı; sigortalıda olası bir risk durumudur, sigortalı istenmeyecek bir durum ile karşılaşması sonucunda, vefat etmesi tazminat ödenmektedir. Hayat sigortası, sigortalının belirtmiş olduğu lehtar veya kanuni varisleri hayat sigorta poliçesi üzerinde belirtilmiş olan teminatları ödeyerek maddi zorlukların aşılmasını sağlamaktadır.