kasko sigortası

En Ucuz Ağır Vasıta Kaskosu

En Ucuz Ağır Vasıta Kaskosu

En Ucuz Ağır Vasıta Kaskosu

En Ucuz Ağır Vasıta Kaskosu

 

Ağır vasıtalar, ticari araç olarak sınıflandırılan araçlardır. En ucuz ağır vasıta kaskosu için, sigorta şirketleri arasında iyi araştırma yapmak ve fiyatları iyi değerlendirebilmek gerekmektedir. 2013 yılında yürürlüğe giren Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları ile kasko sigortası farklı kapsamlar dahilinde sahip dört çeşide ayrılmıştır. Bu da, kasko sigortası fiyatlarının çok geniş bir aralığa sahip olmasına neden olmaktadır. Sınırlı kapsamlı kasko sigortaları için düşük fiyatlar tespit edilirken, sigorta kapsamına giren teminatlar arttıkça kasko fiyatları da artmaktadır.

En ucuz ağır vasıta kaskosu fiyatı için şirketlerin uyguladıkları indirimlerden yararlanmak büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Ağır Vasıta Kaskosuna Poliçe İndirimleri

Ağır vasıtalar, ticari araçlar olduğundan daha yüksek risk grubuna girmekte ve özel kullanıma mahsus araçlara göre daha yüksek prim hesaplanmaktadır. Ancak sigorta şirketleri tarafından uygulanmakta olan poliçe indirimleri, ağır vasıta kaskolarında da uygulanmakta ve indirim koşullarının sağlanması halinde önemli fiyat farkları ortaya çıkmaktadır.

Kasko sigortası fiyatlandırmasında, ilk dikkate alınan aracın kasko değeridir. Aracın kasko değeri, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından düzenlenen ve sürekli güncellenen kasko değer listesine göre belirlenmektedir. Aracın değeri, kasko sigortası hesaplamasına ve hasar durumunda tazminata esas olacak değer olduğundan, doğru tespiti ve güncel değer üzerinden poliçenin düzenlenmesi oluşabilecek maddi kayıpları önleyecektir.

Sigorta şirketleri tarafından uygulanan hasarsızlık indirimi, kasko sigortasında avantajlı fiyatlar elde etmekte oldukça etkili olmaktadır. Hasarsız geçen her yıl için artan oranlarda uygulanan hasarsızlık indirimi; bir önceki kasko döneminde aracın hasara uğramaması ve sigorta şirketinden tazminat alınmaması esasına dayanmaktadır.

Kasko sigorta fiyatlarında avantaj sağlayan bir diğer indirim ise; araç ile ilgili alınacak güvenlik önlemleridir. Ticari araçlarda sık kullanılan hız sınırlayıcı, güvenlik alarmı gibi önlemler kasko fiyatında indirim yapılmasını sağlamaktadır.

Ticari araçlar olan ağır vasıtaların, özel araçlara göre çok daha yoğun kullanılması hasar riskini de beraberinde getirmektedir. Bu bakımdan, yaptırılacak ağır vasıta kaskosuna, tüm risklerin göz önünde tutularak teminatların belirlenmesi ve buna göre en ucuz ağır vasıta kaskosu araştırmasının yapılması yararlı olacaktır.

 

Yazar hakkında

hesapsigorta

Yorum Yap