kasko sigortası

Araç Kasko

Araç Kasko

 

araç kasko

araç kasko

 

Araç kasko; motorlu taşıtlarda çeşitli nedenlerle oluşabilecek hasarların araç sahibini koruyacak şekilde güvence altına alınmasını sağlayan bir sigorta aracıdır. Kasko sigortası sayesinde; aracın zarar görmesi halinde araç sürücüsünün kusuruna bakılmaksızın zararının poliçedeki teminat kapsamına giren kısmı sigorta şirketi tarafından karşılanacaktır. Kasko sigortası, zorunlu bir sigorta türü olmadığından araç sahiplerinin isteğine bağlı olarak yapılmaktadır.

2013 yılında yapılan yasal düzenlemelerle, kasko sigortası kapsamlarına göre çeşitlere ayrılmıştır. Dar kasko, kasko, genişletilmiş kasko ve tam kasko çeşitleri, kapsama dâhil edilen teminatlara göre adlandırılmış ve uygulamaya alınmıştır. Buna göre; yanma, aracın çalınması ya da çalınma girişimi, diğer motorlu araçlarla çarpışması ya da araca diğer araçlar tarafından çarpılması ve kötü niyetle üçüncü kişilerce verilecek zararları kapsayan ana teminatlar esas alınmak üzere kasko sigortasının içeriğine sigortalı tarafından karar verilebilmektedir.

Kasko Çeşitleri ve Kapsamları

Araç kasko da dar kasko kapsamı, ana teminatlardan sigortalının seçeceği teminatların yer verildiği kasko türüdür. Dar kasko sigorta poliçelerinde, riskin oluşması durumunda araç bedelinin nasıl tespit edileceği, hangi yetkili serviste tamirin yapılacağı ve kullanılacak parçaların ikinci el olup olmayacağı gibi konulara da yer verilmektedir. Standart olarak ana teminatlara yer verilen sigorta ise kasko olarak adlandırılmıştır.

Araç sahiplerine seçme şansı tanıyan kasko çeşitlerinden biri de genişletilmiş kaskodur. Genişletilmiş kasko, araç sahibinin aracının özelliğine, yaşadığı şehre, karşılaşma olasılığı yüksek olan risklere göre ana teminatların yanında ek teminatlar da belirleme imkânı sağlaması nedeniyle en çok tercih edilen kasko türüdür. Tam kasko olarak adlandırılan kasko da ise; ana teminatlar standart olarak yer almakta bunların yanında ek teminatların da hepsi seçilebilmektedir. Tam kasko, doğal afetlerden kemirgenlerin verecekleri zararlara kadar araçla ilgili karşılaşılabilecek tüm riskleri kapsamaktadır.

Kasko sigortasının kapsamı belirlenirken, yukarıda sıralanan kasko seçeneklerinin iyi anlaşılması önemlidir. Örneğin uygun fiyat avantajı nedeniyle dar kasko yaptırmayı tercih edenler, hasar durumunda kasko poliçelerinin her hasarı karşılamayacağını, sadece sigorta poliçesinde yer alan teminatlar çerçevesinde hasar tazminatı alabileceklerini bilmelidirler. Poliçede yer almayan teminatlar nedeniyle tazminat talep edilemeyecektir.

Araç kasko, araç sahiplerinin maddi kayıplarının önüne geçmek için farklı seçeneklere sahip bir sigorta türüdür.

Yazar hakkında

hesapsigorta

Yorum Yap