kasko sigortası

Ağır Vasıta Kasko

Ağır Vasıta Kaskosu

ağır vasıta kasko

ağır vasıta kasko

 

Ağır Vasıta Kaskosu; diğer motorlu taşıtlarla aynı özelliklere sahiptir. Kasko sigortası; araç sahiplerinin karşılaşabilecekleri risklere karşı kendilerini maddi olarak güvence altına almalarını sağlayan bir sigorta türüdür. Kasko sigortası yaptırılması zorunlu sigortalardan olmamakla birlikte; riskin gerçekleşmesi halinde araç sahibinin kusur durumuna bakılmaksızın hasarının sigorta şirketleri tarafından karşılanmasını sağladığından özellikle ticari araçlar için daha da önemli hale gelmektedir.

Ağır vasıta deyimi; güçlü motora sahip, ağır yük veya römork taşımak amacıyla üretilen kamyon, tır gibi ticari araçları ifade etmektedir. Yük taşımacılığı amacıyla kullanılan ağır vasıtalar, en çok rastlanan ticari araçlar arasındadır. Ağır vasıtaların, özel kullanım araçlarına göre çok daha fazla kullanılması ve sürekli yollarda olması, karşılaşabilecekleri riskleri de doğal olarak arttırmaktadır.

Ağır Vasıta Kaskosunun Önemi

Ağır vasıta kaskosunda da; diğer araçların kaskolarında olduğu gibi farklı seçenekler bulunmaktadır. Bu seçenekler; ana teminatlardan bazılarının kapsama alındığı dar kasko, ana teminatların tamamının kapsama alındığı kasko, ana teminatların yanı sıra ek teminatlardan bazılarının da kapsama dâhil edildiği genişletilmiş kasko ve ana teminatlarla birlikte ek teminatların hepsinin de kapsama dâhil edilebileceği tam kaskodur.

Ağır vasıtalara kasko yaptırılmadan önce; kasko sigortasının kapsamı konusunda mevcut riskler en doğru şekilde değerlendirilerek iyi karar verilmelidir. Ek teminatlara yer verilmiş bir ağır vasıta kasko sigortası; aracın çeşitli nedenlerle uğrayacağı hasarı karşılamasının yanında aracın hasar nedeniyle kullanılamadığı zamanlarda yaşanan ticari kaybın karşılanması açısından da büyük avantaj sağlamaktadır.

Aracın kullanım sıklığı ile karşı karşıya olduğu risk doğru orantılı olarak gerçekleşmektedir. Sabah işe gidip akşam eve gelirken kullanılan bir araç ile sürekli olarak yük taşımacılığında kullanılan bir araç için aynı risklerden bahsetmek söz konusu değildir. Aynı şekilde; özel amaçlarla kullanılan bir aracın hasar görmesi ve bir süre kullanılamaması halinde ticari bir kayıp söz konusu olmayacak ancak ticari amaçlarla kullanılan bir aracın hasarı nedeniyle kullanılamadığı her gün ticari açıdan iş ve gelir kaybına neden olacaktır.

Ağır vasıta kaskosu ve kapsamı araç sahibi kişi ve kurumlar açısından hem aracın hasarı hem de kullanılamadığı süredeki zararın tazmin edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Yazar hakkında

hesapsigorta

Yorum Yap