Trafik Sigortası

2016 Trafik Sigortası Teminat Değişiklikleri
Zorunlu trafik sigortası Haziran ayı ile birlikte yeni bir dönemi başlattı. Trafik sigortasında teminat türleri, “maddi zararlar teminatı”, “sağlık giderleri teminatı”, “sürekli sakatlık teminatı” ve “destekten yoksun kalma (ölüm) teminatı” olarak belirlendi. Sağlık giderleri teminatı, protez organ bedelleri de dahil olmak üzere yapılan tüm tedavi giderlerini kapsarken sürekli sakatlık raporu alana kadar tedavi süresince oluşan bakıcı giderleri, tedaviyle ilgili diğer giderler ile trafik kazası nedeniyle çalışma gücünün kısmen veya tamamen azalmasına bağlı giderler sağlık gideri teminatı kapsamında. Sağlık giderleri teminatı Sosyal Güvenlik Kurumunun sorumluluğunda iken, ilgili teminat dolayısıyla sigorta şirketinin ve güvence hesabının sorumluluğu da sona erecek. Yeni uygulamada teminat dışı hallerde de değişiklikler söz konusu. Buna göre, ilgili Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalının sorumlu olmadığı zararlar teminat dışında sayılıyor. Ayrıca, aracın terör eylemlerinde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürecekleri talepler, aracı terör ve buna bağlı sabotaj eylemlerinde kullanan kişilerin talepleri de bu kapsamda değerlendiriliyor. Gelir kaybı, kar kaybı, iş durması ve kira mahrumiyeti gibi zarar verici olguya bağlı olarak oluşan yansıma veya dolaylı zararlar nedeniyle yöneltilecek tazminat talepleri de teminat dışında kalacak. Yeni trafik sigortasında sigortalının, hasar veya kaza durumunu bildirme süresi de 5 günden 10 güne çıkarıldı. Kaza tarihine göre model yılından itibaren 3 yılı geçmeyen motorlu araçlarda hasar gören parça, onarımı mümkün değilse öncelikle orijinaliyle, orijinal parçanın bulunmaması durumunda eşdeğer veya ömrünü tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parça ile değiştirilecek. Onarım masraflarının zarar gören aracın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşması ve aynı zamanda eksper raporu ile aracın onarım kabul etmez bir hale geldiğinin tespit edilmesi durumunda, araç tam hasara uğramış sayılacak. Bu durumda, aracın ilgili mevzuat doğrultusunda hurdaya ayrıldığına dair hurda tescil belgesi sigortacıya ibraz edilmeden tazminat ödenmeyecek.
Hasarsızlık indirim kademesi
Trafik sigortasında hasarsızlık indirimi nedir Kasko sigortasında olduğu gibi trafik sigortasında da hasarsızlık indirimi uygulanan bir durum. 1 Ocak 2014 öncesine kadar çeşitli basamaklara göre indirim olanakları sunulan hasarsızlık indirimi; yeni düzende kasko sigortasında olduğu gibi trafik sigortasında da sigorta şirketlerinin serbest tarife uygulamasına bırakılmıştır. İlk sürücü olarak bilinen yani trafikte ilk kez araç ile kayıt yaptıran kişiler için sigorta primleri eski sürücülere göre daha yüksek çıkmaktadır. Bunun sebebi sürücünün acemi olarak düşünülüp daha çok risk altında olacağının düşünülmesidir. Yıllar arttıkça sürücünün ödeyeceği trafik sigortası primi azalacağı için bu yılları hasarsız atlatması gerekmektedir. Hasarsızlık indirimi 2014 yılı öncesine göre yüzdelik değerler üzerinden hesaplanırken mevcut sistemde sigorta şirketleri özgür bırakılmıştır, bu sebeple sunulacak indirim olanakları oldukça farklıdır. Trafik sigortası fiyatı almak için ezbere bir tahminde bulunmak, tüm fiyatları görmeden karar vermek çok doğru olmayacaktır. Sigortacı Net’in ücretsiz olarak sunduğu karşılaştırmalı sigorta teklifi bu aşamada doğru bir seçim olacaktır.
Trafik Sigortası hesaplama
Karayolunda var olan her araç sahibi için zorunlu olan trafik sigortası aracın bazı özellikleri doğrultusunda hesaplanmakta. Trafik sigortası hesaplama için araçların şasi numarası, plakası ve sürücünün kimlik bilgileri istenmektedir. Bu bilgiler araçların risk durumu kapsamında trafik sigortası fiyatları için belirleyici rol oynar. Trafik sigortası hesaplama için istenilen araç plaka bilgilerinden aracın kayıtlı olduğu, modeli ve yaşı belirlenirken bu bilgiler trafik sigortası primlerini de etkiler. Örneğin taksi, minibüs ve kamyonlar sürekli trafikte seyretmekten dolayı daha fazla risk teşkil ettiğinden trafik sigortası primlerini de daha yüksek fiyattan öderler. Trafik sigortası hasarsızlık indirimi kasko sigortası gibi sürücülerin kaza kaydı oluşturmamaları ile paralel olarak indirim sağlar. Bu sebeple sürücünün kimlik bilgileri istenir ve hasarsızlık indirimi trafik poliçesinin fiyatını belirler. En ucuz trafik sigortası fiyatı onlarca sigorta şirketinin arasından karşılaştırma yoluyla edinilirken aynı zamanda öneli bir indirim de elde eder.
Kısa vadeli trafik sigortası
Aracınız Yabancı Plakalı İse, Trafik sigortaları birçok sigorta branşında olduğu gibi yıllık düzenlenen poliçelerden oluşur. Kısa vadeli trafik sigortası sadece geçici plakalar ile uluslararası yolcu ve eşya taşımacılığı yapan yabancı plakalı araçlar için geçerlidir. Bu araç türleri dışında kalan araçların kısa süreli trafik poliçesi talebi karşılanamamaktadır. Aracın yabancı plakalı olması halinde sigortalının pasaport numarası yeterlidir. Kişinin yabancı ama aracın Türk plakalı olması halinde vergi numarası zorunludur. Günü Gününe Trafik Poliçesi Yaptırmamak… Trafik sigortası tüm araç sahipleri için zorunlu olan ve günü gününe yenilenmesi gereken bir sigorta türüdür. Gününde yenilenmemesi halinde ilk ay sürücü herhangi bir zam ile karşılaşmasa da takibindeki her ay için %5 gecikme primi trafik poliçesine yansıtılır. Hasarsızlık indirimini de kaybetmesine sebep olacak bu gecikmenin ne olursa olsun ihmal edilmemesi esastır. Poliçenizi Hatırlatalım ! Trafik poliçenizin tarihini hatırlamıyor, unutabilir ya da riske atmak istemiyorsanız; sigorta uzmanlarımız ile görüşerek size poliçe vadenizi hatırlatmalarını isteyebilirsiniz. Aynı zamanda onlarca sigorta şirketinden fiyat sunmalarını da talep ederek; hem poliçenizi hatırlamış hem de güncel fiyatlar hakkında bilgi edinmiş olabilirsiniz.
Hasarsızlık indirimi trafik sigortasında varmı
En Uygun Trafik Poliçesine İyi Sürücü Katkısı Trafikteki hengamenin sürücüleri getirdiği nokta günümüz yaşamını zorlaştıran en büyük sebeplerden birisi. Trafiğin tüm sıkıntılarına rağmen iyi sürücü olmak ise hem en gerekli etmenlerden birisi, hem de araç sigortalarında yüksek avantaj ortamı yaratmakta. Araç sigortaları kapsamında iyi sürücü olmak indirim elde etmek adına önemli. Öyle ki hasarsız bir şekilde yıl deviren sürücüler her yıl daha fazla indirim olanağı ile karşılaştırma yapmaktadır. İlk Trafik Sigortası ve Sonrası Trafiğe ilk kez katılan sürücüler ilk trafik poliçelerinde yüksek bir fiyat ile karşılaşırlar. Bunun sebebi sürücünün kaza ve hasarlara daha fazla yatkın olmasıdır. Sigortalı sürücüler hasarsız geçirdikleri her yıl için ise trafik poliçelerinde indirim elde edeceklerdir; bunun adı hasarsızlık indirimi olarak belirlenmiştir. 1 Ocak 2014 tarihi öncesinde trafik sigortaları için uygulanan hasarsızlık indiriminde belirli basamaklar uygulanıyordu. Bir sürücü için verilecek hasarsızlık indirimi her sigorta şirketinde standart bir değerdeydi. Ocak ayından sonra alınan yeni bir karar ile hasarsızlık indiriminde serbest tarife uygulamasına geçildi. Hasarsızlık Geçmişiniz Her Şirkette Farklı Bir İndirim Sağlıyor Olabilir Sigorta şirketlerinin trafik sigortası hasarsızlık indiriminde serbest uygulamaya geçmiş olması ile sürücüler de her şirkette farklı indirim oranları ile karşılaşmaya başladılar. Sigorta şirketlerinin kendi politikaları sundukları ek hizmetler kapsamında belirledikleri prim bedelleri ile entegre edilen hasarsızlık indirim oranları fiyatların da farklılaşmasını sağlamakta. Sigorta şirketlerinden tek tek fiyat istemek zor bir süreç gerektirebilir. Sizin için en uygun sigorta teklifini bir kerede öğrenebilmek için ekibimizle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır.
Trafik sigortası fiyatları nasıl hesaplanır
Trafik Sigortası Ücretleri Belirlenirken Sizin Payınız Daha Çok Trafik sigortanız için fiyat talep ettiğinizde aracınızın plakası, şasi numarası, sizin kimlik numaranız istenmektedir. Bunun sebebi aracınızın kayıtlı olduğu il, tramerdeki araç bilgileri, sürücünün hasar geçmişi ile bir sigorta primi belirlemektir. Sigorta şirketleri fiyat belirlerken herhangi bir sınırlamaya bağlı kalmadıklarından, fiyatlar arasında farklılıklar çıkar. Bu durum sigorta şirketlerinin sundukları ek hizmetler v serbest tarife uygulamaları ile alakalıdır. Trafik sigortası limit ve esasları Hazine Müsteşarlığınca belirlenmektedir. Trafik sigortası limitleri sektör genelinde aynı olsa da şirketler arası prim farklılıkları çıkabilmektedir. Trafik sigortası yıllık düzenlenen poliçelerdir ve her yıl düzenli olarak yenilenmek durumundadır. Sigortanın bitimi hafta sonu ve resmi tatillere denk geliyorsa mesai başına kadar tolerans sağlanmaktadır. Sigortanın geciktirildiği dönem ise sigortalıya zamlı ücret ile dönmektedir. Trafik sigortasında gecikme zammı ilk 30 günden sonra her ay için yüzde 5 zamlı fiyat sağlarken; gecikme zammı yüzde 50 ile sınırlıdır.
Trafik sigortası zamanında yapılmaz ise ne olur
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak trafik polisinin tolerans gösterip sürücüyü uyarmakla yetinebileceği bir konu değildir. Sürücü trafikte olduğu sürece maddi anlamda diğerlerine karşı sorumlu durumdadır, bu sebeple sigortasız olmanın her durumda maliyeti be külfeti ağırdır. Sigortasız Olduğunuz Tespit Edilirse Sigortasız araç trafikte tespit edildikten sonra; trafikten men cezası alır ve trafik şubenin otoparkına gönderilir. Aracını geri almak isteyen sürücü; önce trafik sigortası yaptırır ve bunu otoparkta görevli memura bildirir. Aracını alırken trafikte aldığı cezayı ödemekle birlikte, aracın otoparkta kaldığı her gün için ayrı bir ücret öder. Zaten yaptırılmak zorunda olan trafik sigortası daha maliyetli hale geldiği gibi, işlemler de zaman kaybına yol açar. Sigortaci.Net müşterileri; işini en kısa sürede yaptırır, kazancını hemen elde eder, hediyesini her seferde alır. Sigortaci.Net’e gelenler daima kazanır…
Trafik sigortası kapsam dışı durumlar
Trafik sigortası ile başka araçlara ve kişilere verilen tüm maddi zararlar teminat altındadır. Bazı durumlar trafik sigortasının geçerli olmaması anlamına gelirken bu esaslar yönetmeliklerde açıkça belirtilmiştir ve sektör çapında geçerlidir. Bu Durumlarda Trafik Sigortası Geçerli Değil
Kaza sırasında sigortalının uğrayacağı zararlar,
Sigortalı araç sahibinin aracı kullanırken uğrayacağı zararlar nedeniyle ileri sürülen talepler,
Sigortalı araç sahibinin yakınlarının, uğranan zararlar nedeniyle ileri süreceği talepler,
Sigortalı araç sahibi ile karşı taraftaki aracı kullanan kişi arasındaki ilişkide araca gelen zararlar nedeniyle ileri sürülen talepler,
Poliçede gösterilen aracın ve bu araç ile taşınan malların (yolcu bagajı ve benzeri eşya teminat dahilindedir) veya çekilen araç ya da römorkun bozulması ve zarar görmesi sebebi ile ileri sürülen talepler,
Çalınan veya gasp edilen araçların sebep oldukları ve Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücünün sorumlu olmadığı zararlar ile aracın çalındığını veya gasp edildiğini bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürülebilecek talepleri ile çalan ve gasp eden kişilerin talepleri,
Sürat yarışlarına katılım ve/veya yarış güzergâhında yapılan antrenmanlar sırasında meydana gelebilecek zararlar nedeniyle ileri sürülen talepler,
Aracın gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla faaliyette bulunan teşebbüslere bırakılmasından sonra aracın sebep olduğu zararlara ilişkin; ileri sürülen talepler,
Patlayıcı ve parlayıcı maddelerin taşınması (yedek akaryakıt hariç) sebebiyle meydana gelen zararlara yönelik ileri sürülen talepler,
Manevi tazminata ilişkin talepler Trafik sigortasının teminat kapsamına dahil değildir.
Trafik sigortası kapsamları
Karayollarındaki tüm motorlu araçlar için yapılması zorunlu olan Trafik Sigortasının kapsadığı teminatlar Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlendiği için; sektör genelinde aynıdır. Trafik Poliçesinin Güvence Altına Aldıkları Trafik Sigortası;
‘Kişi başına vefat ve tedavi teminatı’ ile bir hasar durumunda her kişi için verilecek vefat ve tedavi masraflarını,
‘Kaza başına vefat ve tedavi teminatı’ ile bir hasar durumunda her kişi için ödenecek vefat ve tedavi masraflarını,
‘Araç ve kaza başına maddi hasar teminatı’ ile bir hasar durumunda karşı tarafa verilecek maddi zararların masraflarını karşılar.
Trafik sigortasını erken yenilersem ne olur
Gününden önce yapılan trafik sigortasında merak edilen bir konu yürürlükte olan sigortanın tarihinden önce bitip, gününden önce yaptırılan sigortanın işleme girip girmeyeceğidir. Tabii ki mevcut sigortanın bitiş tarihinden önce, yeni sigortanız başlamayacaktır. Trafik sigortanızı önceden yaptırmanız, mevcut poliçenizi etkilemez. Ne kadar önce yaptırırsanız yaptırın mevcut sigortanızın poliçede yazılan süresi bitmeden yenisi başlamaz. Gününden önce yenileyeceğiniz trafik sigortası mevcut poliçenizin bitiş tarihinden itibaren başlar ve 1 yıl sonra sona erer. Trafik Sigortası her yıl zorunlu olarak yenilenmesi gereken bir sigorta türüdür. Gecikmeli olarak yaptırmak belirli bir gecikme cezasını da kapsar. Trafik sigortanızı gününden önce yenilemeniz sadece sizin yararınızadır. Hem mevcut döneme göre daha indirimli yaptırmış olur hem de günü unutup ceza ödeme ihtimalinden uzak kalmış olursunuz.
Trafik sigortası ne zaman yapılmalı
Arabanız Varsa Hemen ve Her Yıl Trafik sigortası sürücünün isteğe bağlı olarak yaptırabileceği bir sigorta türü değildir. Araç sahibi kişi için aracın alım satım işlemleri esnasında trafik sigortası zorunluluğu başlar ve her yıl aynı günde sigortanın yenilenmesi gerekmektedir. Trafik sigortası için en uygun zaman sigorta süresinin bitiş tarihi yaklaştığındadır; sigortalı bu dönemde sigortacısından fiyat istemelidir. Hatta Sigortacı Net uzmanları bu sürede müşterilerine trafik poliçesi yenilemeleri gerektiğini hatırlatmakta ve sigorta fiyatları ile alakalı bir ön çalışma gerçekleştirmektedir. Günü Gününe Yenilenmezse Sigortalı için trafik sigortasının belirli bir tarihte yenilenmesi esastır. Gününde yenilenmeyen trafik sigortası; belirli bir tarihten sonra gecikme zammı ile karşılaşmaktadır. Sigortalı için ilk 30 gün herhangi bir gecikme zammı sunulmasa da ilk 30 gün sonrası her ay için %5 zam uygulanmaktadır.
En uygun trafik sigortası nerede
Günümüz online sigortacılık günü Artık tüketici alışverişte alıştığı hep aynı yerlere bağlı kalmıyor; en uygun fiyat neredeyse onu tercih ediyor. Tüketicideki bu yeni alışkanlık tüm sektörlerde olduğu gibi sigortacılık için de geçerlilik kazandı. Sigorta fiyatı araştırırken düşülen en büyük hatalardan birisi ucuz sigorta şirketi arama davranışı. Sigortacılıkta ucuz sigorta şirketi değil ucuz sigorta poliçesi vardır. Trafik sigortalarında da hangi şirketin ne kadar fiyat vereceği tahmin edilebilecek bir durum değildir. Şirket bazlı en uygun trafik poliçesi aramak doğru bir yöntem olmadığından sigorta poliçeleri için bireysel zahmete hiç gerek kalmamakta. Çünkü karşılaştırmalı sigorta teklifi hizmeti veren Sigortacı Net; hangi şirkette ne zaman en uygun fiyat sunulmakta olduğunun bilgisini her an verebilmektedir.
Trafik sigortası neleri karşılar
Sorumluluklarınız Güvence Altında Trafikte olmanın en büyük sıkıntısı başkalarına karşı olan sorumluluklardır. Olası kazalarda veya hasarlarda başka araçlara, yolculara veya yayalara verilebilecek zararlar sonrası sürücüyü hastane giderleri, vefat tazminatı, diğer araçların tamir masrafları beklemektedir. Bu durumda toplamda sürücüye mal olacak masrafın karşılanması kolay bir şey olmamakla birlikte; trafik sigortası bu aşamada en büyük yardımcıdır. Sigortalar kişileri güvence altına alırken; risk adı altında beklenen her olası durum kişiyi tehdit eder. Sigorta primleri ise bu risklerin yaşanma oranlarına yönelik rakamlarda hesaplanır. Trafik sigortaları ise çok fazla riskin olduğu trafik yoğunluğu içerisinde; düşük fiyatlar ile sunulan kapsamı büyük önemli branşlardan birisidir.
Trafik sigortasını kimler yaptırmalıdır
Motorlu Aracı Olan Herkes İçin Karayolunda seyreden tüm motorlu araç sahibi herkes için trafik sigortası zorunludur. Üstelik başkalarına karşı verilebilecek zararlar karşısında da bir sorumluluk durumudur. Aracınızı çok kullanmıyor olsanız bile trafik sigortasını bekletme gibi bir şansınız yok. Trafik poliçelerinde düzenli olarak yenileme yapmak gerekmekte. Başkalarına verilebilecek zararlar karşısında manevi yıkımın üzerine maddi yıkımlar yaşamanın önüne geçen trafik poliçeleri; sürücü için doğru bir yardımcıdır.

ORTALAMA TRAFiK SİGORTASI FİYATLARI