kasko sigortası

Kasko Sigortası Nedir ?

Kasko Sigortası Nedir ?

Kasko Sigortası Nedir ?

Kasko Sigortası Nedir ?

 

Kasko sigortası nedir konusuna değinmeden önce; sigorta kavramını genel olarak tanımlamakta yarar olacaktır. Sigorta; en basit tanımıyla bir toplumsal dayanışma sistemi olarak açıklanabilir. Sigorta, benzer türden riskleri taşıyan sigortalıların ödedikleri primler ile oluşturulan bir havuz sistemidir. Sigorta sistemine dâhil olan her sigortalı ödediği primle, riskin oluşması halinde bu havuzdan zararının karşılanmasını güvence altına almaktadır. Yani, sigorta sistemine dâhil olan herkes birbirinin hasarının karşılanmasında pay sahibidir ve böylece riskin gerçekleşmesi durumunda büyük rakamlar ödemek zorunda kalmazlar. Sigortalıların ödedikleri prim ile oluşturulan bu havuzun yönetimi ise sigorta şirketleri tarafından gerçekleştirilir.

Kasko sigortasına gelecek olursak; yukarıdaki tanım doğrultusunda kasko sigortası, araç sahibi kimselerin araçlarında kontrolleri dışında oluşabilecek hasarların ortak havuzdan karşılanması amacıyla yapılan sigorta türüdür. Kasko sigortası, sigorta sahibine ait motorlu aracın zarara uğraması halinde devreye girmekte ve bu hasarı karşılamaktadır.

Kasko Sigortası Nedir Neleri Kapsar ?

Kasko Sigortasının Kapsamı Nedir?

Kasko Sigortası Nedir konusundan bahsederken; sigortanın neleri kapsadığına da değinmek yararlı olacaktır. İsteğe bağlı bir sigorta türü olan kasko sigortası, sigorta ettirene ait motorlu taşıtın çalınması, yanması, trafik kazası sonucu hasara uğraması gibi standart teminatlarları kapsar. Bunun dışında sigortalının talep edeceği ek teminatlarla kasko sigortasının kapsamı genişletilebilir.

Ek Teminatlar Neler Olabilir?

  • Yurt dışı hasar tazminatı
  • Halk hareketleri, grev lokavt ya da kargaşalık halinde oluşan ve bunları önlemek üzere yetkili organlarca yapılan müdahaleler sırasında meydana gelen zararlar
  • Terör eylemleri ve bu eylemler nedeniyle oluşan zararlar
  • Deprem veya yanardağ püskürmesi, sel ve su baskını gibi doğal afetler sonucu ortaya çıkan hasarlar
  • Aracın çekici ile çekilmesi sırasında meydana gelen zararlar
  • Aracın sigorta kapsamındaki hasarı nedeniyle ortaya çıkan kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar
  • Taşıtın kurallara uygun ve yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddelerin taşınması sırasında oluşan zararlar
  • Aracın yarışmalara katılması ya da yarışmaya katılmak üzere hazırlığı sırasında meydana gelen hasarlar

Ana kapsamı yangın, aracın çarpması ya da araca çarpılması, çalma ya da çalma girişimi olan kasko sigortasına yukarıda sayılan riskler de ek sözleşme ile eklenerek sigorta kapsamı genişletilebilir.

Kasko Sigortası Açılımı Nedir ?

Kasko sigortası nedir sorusunun en doğru cevabı; aracınızda oluşabilecek hasarlara ilişkin risklerin sigorta şirketine devredilerek mali güvence sağlanması olacaktır.

Yazar hakkında

hesapsigorta

Yorum Yap